برندسازی و افزایش فروش با تبلیغات اینترنتی هدفمند

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ از همان ابتدای رواج تبلیغات اینترنتی جزء روشهای اصلی و محبوب بوده است و همچنان نیز یکی از کارآمدترین روشهای تبلیغاتی است.

ایمیل مارکتینگ email-marketing